Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III Huyện Yên Minh – Tỉnh Hà Giang

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội Thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Văn Khu, phó Chủ tịch UBND huyện đã thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua 5 năm (giai đoạn 2005 - 2009); phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015.

Qua 5 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, với sự đầu tư có hiệu quả từ nguồn vốn của Trung ương, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự cố gắng nỗ lực vượt khó của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Minh đã đoàn kết, thi đua lao động sản xuất và đạt được những kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Về lĩnh vực kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17,3%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản xuất nông lâm nghiệp chiếm 35,3%, công nghiệp xây dựng chiếm 35,7%, thương mại dịch vụ chiếm 29%; thu nhập bình quân đầu người đạt 5,127 triệu đồng/người/năm. Tiềm năng thế mạnh của địa phương bước đầu được khai thác, đã hình thành và phát triển một số hàng hoá có sức cạnh tranh trên thị trường. Cơ sở hạ tầng từng bước được đầu tư xây dựng, đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một số vùng kinh tế động lực được hình thành và phát triển theo hướng Thị tứ đổi mới, tạo cơ sở cho việc định hướng phát triển lâu dài.

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 19.169 ha, tăng so với năm 2005 là 6.073 ha. Trong đó; diện tích cây lương thực đạt 9.466,7 ha; năng xuất lúa đạt 53,8 tạ/ha; năng xuất ngô đạt 26,79 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực đạt 30.775 tấn. Ngoài cây lương thực và các loại cây trồng khác được quan tâm bước đầu hình thành vùng sản xuất rau tại xã Hữu Vinh, Mậu Duệ và Thị trấn Yên Minh…Diện tích cây ăn quả năm 2009 đạt 785 ha; diện tích cây xoài 531,3 ha, năng xuất bình quân đạt 15 tạ/ha, sản lượng 797 tấn. Công tác khoanh nuôi, bảo vệ và trồng rừng mới đã đạt được kết quả như: trồng mới được 5.774 ha, trong đó, rừng sản xuất 1.328 ha, rừng phòng hộ đặc dụng và rừng phân tán đạt 4.678 ha; đồng thời chú trọng công tác khoanh nuôi, bảo vệ rừng góp phần nâng cao độ che phủ của rừng từ 29,18% năm 2005 lên 37,6% năm 2009. Hiện nay toàn huyện đã phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại hộ gia đình, kết thúc năm 2009 toàn huyện đã có trên 600 trang trại, chăn nuôi từng bước trở thành ngành sản xuất chính trong nông nghiệp, sản phẩm đã trở thành hàng hoá.

Phát huy phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều tập thể, cá nhân là những tấm gương sáng, điển hình như xã: Đường Thượng, Lũng Hồ với phong trào trồng cây đậu tương; xã Mậu Duệ, Thị trấn Yên Minh với phong trào thâm canh, tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng; hộ ông Lục Tiến Văn, thị trấn Yên Minh với mô hình trồng cây ăn quả; hộ ông Tẩn A Thánh xã Na Khê với mô hình nông lâm kết hợp và hộ ông Chảo Vần Sơn xã Phú Lũng với mô hình chăn nuôi trang trại…

Kết quả phong trào thi đua trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp đã tạo ra sự chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Các loại hình sản xuất, kinh doanh trên lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mạnh ngày càng phong phú, đa dạng. Tính đến hết năm 2009 trên địa bàn huyện có 7 Công ty TNHH, 42 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và 19 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, hàng năm giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động.

Mạng lưới giao thông phát triển mạnh, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” hàng năm đã huy động hàng chục ngàn ngày công tham gia mở đường giao thông nông thôn, đến nay đã mở mới được 434,98 km đường giao thông. Điển hình trong phong trào thi đua làm đường giao thông nông thôn như: xã Ngọc Long, Lao Và Chải…Trong 5 năm (2004 - 2009), đã thực hiện được 339 công trình với tổng số 688.900,515 triệu đồng cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư xây dựng mới, mở rộng và nâng cấp ngày càng đồng bộ và hoàn thiện.

Toàn huyện đã có 18/18 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia và 220/282 thôn, bản với tổng số 9.565 hộ gia đình được sử dụng điện. Điển hình trong phong trào này là phát huy nội lực huy động đóng góp tiền của, ngày công lao động kéo điện, làm nhà lớp học mầm non, nội trú dân nuôi ở các xã như: Lao Và Chải; Ngọc Long; Đường Thượng...

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội

Song song với phong trào thi đua trên các lĩnh vực kinh tế, phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hoá - xã hội cũng thu được nhiều kết quả quan trọng và đáng khích lệ. Quy mô, cấp học, ngành học, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ giáo dục của địa phương…tỷ lệ huy động trẻ từ 0 - 2 tuổi đạt 13%; từ 3 - 5 tuổi đạt 80%; trẻ từ 6 - 14 tuổi đạt 98%. Đến nay tổng số học sinh Nội trú dân nuôi của toàn huyện được hưởng chế độ theo quyết định số 112/2007/QĐ-TTg là 1.936 học sinh; theo nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND tỉnh là 2.284 học sinh và 2.332 học sinh nghèo được hưởng chế độ theo quyết định số 101/2009/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” và phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Hiện nay 100% giáo viên tiểu học của huyện đạt chuẩn hoá.

Công tác chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được duy trì thường xuyên, hoạt động bếp ăn tình thương tiếp tục được duy trì và sử dụng có hiệu quả; đến nay 11/18 xã, thị trấn có Bác sỹ; 18/18 xã, thị trấn được công nhận chuẩn Quốc gia về y tế; các xã, thị trấn đều có y tế học đường, học sinh được khám sức khoẻ định kỳ, làm tốt công tác kiểm soát vệ sinh bữa ăn của học sinh nội trú, bán trú dân nuôi; số trẻ em dưới một tuổi được tiêm đủ 7 loại vacxin hàng năm đều đạt kế hoạch, năm 2009 đạt 97%. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 25,5% năm 2005 xuống còn 18,33% năm 2009. Công tác tổ chức bộ máy và cán bộ được quan tâm nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Trong 5 năm qua đảng bộ huyện kết nạp được 917 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên lên 2.993 đồng chí, việc đề bạt, điều động luân chuyển 63 cán bộ, trong đó có việc thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hoá Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, bản ở 50 thôn, bản và thực hiện thí điểm nhất thể hoá Bí thư Đảng uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND tại 2 xã Mậu Duệ và Bạch Đích.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động mạnh mẽ tới việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và công chức viên chức các cấp, chuyển biến rõ rệt về phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm, lề lối tác phong làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao như: xã Lao Và Chải, Du Già, Mậu Duệ, Hội Phụ nữ huyện….và nhiều cá nhân điển hình tiên tiến khác.

Bên cạnh mặt làm được đồng chí Hoàng Đình Phới, phó Bí thư thường trực Huyện uỷ đã chỉ ra những mặt còn tồn tại trong nhiệm kỳ tới cần khắc phục đó là; tốc độ phát triển kinh tế chưa bền vững, cơ cấu chuyển dịch chậm, sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, cơ sở hạ tầng còn thiếu, chưa đồng bộ, chất lượng thấp…công tác xoá đói giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm trên 27%, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn xảy ra những vụ việc phức tạp…

Đại hội cũng thông qua phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực thực sự là động lực mạnh mẽ, có chất lượng cao và hiệu quả thiết thực. Hệ thống chính trị trong toàn huyện phải là nòng cốt tạo ra được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng huyện Yên Minh ngày càng giàu mạnh và phát triển bền vững.

Đại hội lần này đã bầu ra 15 đại biểu điển hình tiên tiến đi dự Đại hội Thi đua yêu nước cấp trên được tổ chức tại tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.

Văn Hiệp, BTG Huyện uỷ Yên Minh - Hà Giang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất