Ðẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
Các đại biểu đã  phát biểu nhiều ý kiến, nêu kết quả công tác TÐ-KT năm 2009 của cơ quan, đơn vị , rút ra các bài học kinh nghiệm và kiến nghị với Ðảng, Nhà nước một số giải pháp để nâng cao chất lượng công tác TÐ-KT thời gian tới. Các cơ quan Ðảng TW  thời gian qua đã thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều phong trào thi đua hiệu quả trong đội ngũ cán bộ, công chức, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Việc kiểm tra, giám sát thi đua  được quan tâm thực hiện... Thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục đổi mới công tác TÐ-KT, xây dựng chỉ tiêu, phát động thi đua có nội dung cụ thể, thiết thực; nội dung thi đua gắn liền với việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"...

Ðại diện lãnh đạo các  cơ quan trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2010 lập thành tích mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XI của Ðảng. Thực hiện  Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới công tác TÐ-KT. Thực hiện  hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, làm tốt công tác tham mưu tổng hợp cho lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Tổ chức đại hội thi đua các cấp, tiến tới Ðại hội Thi đua toàn quốc lần thứ VIII...

Hội nghị đã bình chọn Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng T.Ư Ðảng, Báo Nhân Dân và Ủy ban Kiểm tra T.Ư là các cơ quan tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước  của Khối năm 2009 và bầu Khối trưởng trong năm 2010.

* Tại thành phố Ðồng Hới (Quảng Bình) cụm thi đua sáu tỉnh Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2009, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2010.

Năm qua, các tỉnh trong cụm đã tổ chức nhiều nội dung, hình thức thi đua thiết thực gắn liền với các sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, các ngày lễ lớn của đất nước, của từng địa phương. Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước và tạo động lực mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội của khu vực cũng như từng tỉnh. Ðối tượng khen thưởng trong năm qua được mở rộng trên các lĩnh vực và mọi thành phần, đặc biệt hướng tới người lao động và những đơn vị đi lên từ khó khăn. Việc phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt bảo đảm kịp thời, chính xác.

Năm 2010, cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục phát động và hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và sự kiện lịch sử của dân tộc, của từng địa phương; tập trung chỉ đạo hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Ðại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Tại hội nghị, các địa phương trong cụm đã bình chọn đơn vị xuất sắc đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2009 và ký giao ước thi đua năm 2010.

* Cùng ngày, khối thi đua các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2009 và ký giao ước thi đua năm 2010. Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua, năm 2009, các đơn vị trong khối đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu được giao, bảo đảm công việc cho người lao động và kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động thi đua  được đổi mới, các đơn vị trong khối tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", phát động nhiều phong trào thi đua với hình thức phong phú, thiết thực, gắn với nhiệm vụ trọng tâm. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được triển khai thường xuyên, nhiều cá nhân, tập thể lao động xuất sắc được tôn vinh. Qua việc thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị, năm 2009, khối các tập đoàn và tổng công ty Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu kinh tế của đất nước. Các đơn vị đã ký kết phong trào thi đua, tổ chức các phong trào nhằm góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Khối đã đề cử sáu đơn vị thi đua xuất sắc năm 2009, gồm  Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (thứ nhất), Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (thứ nhì), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi-măng Việt Nam (thứ ba). Tập đoàn công nghiệp Cao-su Việt Nam được bầu là đơn vị khối trưởng, khối phó là Tổng công ty Xi-măng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam./.

(Theo: ND)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất