Đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu – nguồn sức mạnh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Lực lượng Công an, Quân đội phối hợp diễn tập phòng, chống lũ quét tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Được Đảng, Bác Hồ kính yêu tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, nhân dân nuôi dưỡng, giúp đỡ, đùm bọc; sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với QĐND và các ngành, đoàn thể… lực lượng CAND anh dũng chiến đấu, từng bước trưởng thành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội (TTATXH), góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đánh bại kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, nhân dân và công cuộc xây dựng CNXH.

Thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, lực lượng CAND đã đổi mới toàn diện các mặt công tác, chủ động phòng ngừa, tấn công địch và các loại tội phạm, dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và của toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, giành nhiều thắng lợi quan trọng, làm thất bại âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị của đất nước, bảo đảm vững chắc TTATXH, phục vụ sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới. Với những thành tích, chiến công xuất sắc, CAND Việt Nam được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 13 Huân chương Sao vàng, 88 Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác; 636 lượt tập thể và 322 cán bộ, chiến sĩ CAND được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động...

Là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và nhân dân, 65 năm qua, QĐND và CAND luôn phát huy truyền thống cách mạng, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục, rèn luyện, sát cánh cùng toàn Đảng, toàn dân đánh bại thù trong giặc ngoài, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng CNXH. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Công an và bộ đội phải cảnh giác, phải biết trấn áp kẻ địch bên trong và kẻ địch bên ngoài. Kẻ địch bên trong là bọn phản động, bọn phá hoại công cuộc xây dựng CNXH; kẻ địch bên ngoài là bọn đế quốc, xâm lược. Chống bọn xâm lược và bọn phá hoại là nhiệm vụ của Quân đội, của Công an nói riêng và toàn dân nói chung. Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của vô sản chuyên chính, vì vậy, càng phải đoàn kết lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau...”.

Thấm nhuần lời dạy của Người, QĐND và CAND luôn sát cánh qua các thời kỳ cách mạng, trong nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, trong mỗi chiến dịch, trận đánh… Trong nhiều chiến dịch, khi các chiến sĩ QĐND nổ súng tấn công địch cũng là lúc các chiến sĩ CAND chủ động làm công tác bảo vệ chiến dịch, chống tình báo, gián điệp, góp phần giành thắng lợi trọn vẹn. Hai lực lượng nhiều năm sát cánh, vượt qua bao khó khăn, gian khổ trong các chiến dịch truy quét thổ phỉ, phun-rô nơi rừng thẳm, núi cao, bảo vệ ANTT và cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ ANTT, an toàn xã hội, nhiều cán bộ, chiến sĩ QĐND, dân quân tự vệ đã lập công xuất sắc, được khen thưởng xứng đáng; nhiều đồng chí bị thương, hy sinh trong chiến đấu, tham gia trấn áp tội phạm, tô thắm hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sự hiệp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ giữa QĐND và CAND tạo sức mạnh, làm thất bại chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, đập tan âm mưu, hoạt động của các thế lực phản động đưa người xâm nhập trái phép hòng phá hoại đất nước, gây mất ổn định về ANTT; giải quyết kịp thời các vụ gây bạo loạn chính trị, gây rối ANTT ở một số địa bàn trọng yếu; triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, nguy hiểm. Sự đoàn kết, hiệp đồng đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp, tạo nên sức mạnh vô địch của LLVT nhân dân Việt Nam.

Lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc diễn tập tác chiến trị an. Ảnh: Minh Trường

Năm 1980, Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Chỉ thị liên bộ về nâng cao trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa QĐND và CAND, đồng thời quy định về quy chế, phương thức phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa hai lực lượng. Tháng 6-1989 liên Bộ: Quốc phòng - Nội vụ (nay là Bộ Công an) ra thông tri quy định việc phối hợp giữa hai lực lượng: Dân quân tự vệ và công an xã, phường, bảo vệ cơ quan, xí nghiệp trong công tác bảo vệ ANTT. Để nâng cao một bước hiệu quả đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa hai lực lượng, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 107/QĐ-TTg ngày 2-6-2003 về việc ban hành quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH trong tình hình mới; cụ thể hoá quan điểm của Đảng về truyền thống đoàn kết hiệp đồng của hai lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Những năm gần đây, hoạt động phối hợp của hai lực lượng ngày càng đi vào nền nếp, trở thành công tác thường xuyên, quan trọng của mỗi lực lượng. Nội dung phối hợp có bước phát triển cả bề rộng và chiều sâu, đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn, nhất là trong bảo vệ an toàn các sự kiện quốc tế diễn ra tại Việt Nam, các dịp lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị. Hai lực lượng đã phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; cùng các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; triển khai nghiêm túc Nghị quyết 28/NQ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực phòng thủ…

Đất nước ta đang đứng trước những thuận lợi và khó khăn, nguy cơ và thách thức. Các thế lực thù địch bên ngoài tăng cường câu kết với bọn phản động trong nước chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc, bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”. An ninh quốc gia, TTATXH, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm lợi dụng công nghệ cao... tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, gây hậu quả nghiêm trọng... Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân tin cậy, giao phó, hai lực lượng, theo chức năng, nhiệm vụ chính trị của mình, tiếp tục phối hợp hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ dưới sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cần tăng cường giáo dục cán bộ, chiến sĩ QĐND và CAND về truyền thống, lịch sử vẻ vang của hai lực lượng, trong đó xuyên suốt là truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu, công tác, xây dựng lực lượng; làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động hòng chia rẽ, phá hoại tình đoàn kết chiến đấu giữa hai lực lượng.

Quán triệt quan điểm của Đảng và Bác Hồ về xây dựng LLVT cách mạng, QĐND và CAND không ngừng tăng cường sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vững mạnh, tiến lên chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; gắn xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân trên phạm vi cả nước, trên từng địa bàn, nhất là đối với các vùng chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…Hai lực lượng chủ động phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước các chủ trương, đối sách kịp thời trước diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, khu vực; phối hợp chặt chẽ trong thế trận đấu tranh, trong công tác vận động quần chúng, quản lý Nhà nước về ANTT, trong huấn luyện, diễn tập, bảo vệ chính trị nội bộ LLVT… Qua hoạt động phối hợp, hai lực lượng xác định rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ của mình, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, làm cơ sở bảo đảm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Cùng với tăng cường pháp chế XHCN trên lĩnh vực quốc phòng-an ninh, hai lực lượng chú trọng xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng… ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, TTATXH từ cơ sở.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (*)
 Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an
___________

(*) Nguồn: Báo QĐND

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất