NHTMCP Ngoại thương Việt Nam: Thi đua là động lực để phát triển
Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ III NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (Ảnh: AT)

Được thành lập năm 1963, lịch sử 47 năm hình thành và phát triển của Vietcombank gắn bó chặt chẽ với các phong trào Thi đua do Đảng và Chính phủ phát động cũng như các phong trào do Ngân hàng Nhà nước khởi xướng.

Giai đoạn 2004 - 2009 là một trong những giai đoạn quan trọng của Vietcombank (VCB), với mốc lịch sử quan trọng vào ngày 26/12/2007, VCB phát hành thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh, để trở thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam. Cùng với đó là sự vươn lên tiến tới khẳng định vị thé hàng đầu Việt Nam, có uy tín cao trên thị trường khu vực và quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện nay, VCB đã phát triển lớn mạnh theo mô hình ngân hàng đa năng gồm Hội sở chính; 1 Sở Giao dịch, 69 Chi nhánh, 02 Công ty; 01 Văn phòng đại diện tại nước ngoài và 1 Công ty con tại nước ngoài, với đội ngũ cán bộ hơn 10 ngàn người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Ngoài ra, VCB còn tham gia góp vốn, liên doanh liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như kinh doanh bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư... Hiện tại, VCB là một trong các NHTM lớn nhất ở Việt Nam, đứng thứ ba về quy mô tổng tích sản (255.936 ngàn tỷ đồng tính đến 31/12/2009) đứng thứ nhất về quy mô vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu. VCB cũng là NHTM dẫn đầu về hiệu quả và an toàn hoạt động, hệ số an toàn vốn tối thiểu trên 8%; ROE khoảng 20%. Bên cạnh đó VCB luôn gương mẫu thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước góp phần đắc lực trong việc thực hiện ổn định chính sách tiền tệ và phát triển nền kinh tế của Việt nam.

Có được thành công ấy một phần là nhờ VCB đã làm tốt công tác thi đua khen thưởng (TĐKT). Trong 5 năm qua, đặc biệt sau Hội nghị thi đua yêu nước Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam lần thứ hai, công tác TĐKT đã trở thành công việc thường xuyên ở mỗi đơn vị, mỗi cá nhân trong toàn hệ thống. TĐKT đã trở thành nguồn cổ vũ động viên to lớn để cán bộ, người lao động hăng say làm việc. Các phong trào thi đua đã tập trung được trí tuệ và sức mạnh khơi dậy truyền thống yêu Ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ nhân viên và người lao động; đồng thời bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong từng giai đoạn, từng thời kỳ.

Đại biểu dự Hội nghị thi đua yêu nước lần thứ III NHTMCP Ngoại thương Việt Nam. (Ảnh: AT)

Các phong trào thi đua đã thực sự đi vào chiều sâu, lấy khen thưởng làm đòn bẩy thúc đẩy thi đua, lấy kết quả thi đua làm cơ sở để đề nghị xét khen thưởng, kết hợp tốt việc khen thưởng động viên tinh thần kèm khen thưởng vật chất, khen thưởng đúng người đúng việc, đúng thời điểm, tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống VCB. Công tác TĐKT của VCB đã vận dụng thành công câu nói của Bác “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là hái quả”.

Việc kịp thời ban hành các văn bản quy định về công tác TĐKT đã tạo thành hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi để công tác TĐKT phát huy tác dụng, góp phần quan trọng trong việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ nhân viên cũng như trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể đối với công tác TĐKT. Qua đó thấy rõ được vị trí và tầm quan trọng của công tác TĐKT trong việc phát huy sức mạnh tập thể thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Thực hiện phong trào thi đua trong toàn ngành giai đoạn 2005 - 2010, 5 năm qua, VCB đã tích cực triển khai công tác thi đua trong toàn hệ thống với phương châm “Đổi mới, an toàn, hiệu quả, tăng trưởng và hội nhập quốc tế thành công”. Nội dung thi đua xuyên suốt trong giai đoạn này là tập trung cao độ mọi nguồn lực để xây dựng phương án và thực hiện thành công chương trình Cổ phần hóa; chuyển đổi từ nhận thức đến cơ chế quản trị điều hành từ doanh nghiệp 100% Nhà nước sang Công ty Cổ phần, tạo động lực phát triển quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả hoạt động hướng tới một tập đoàn tài chính hàng đầu của VN và có phạm vi hoạt động ở tầm quốc tế.

- Tổng tài sản tăng trung bình 15%/năm;

- Tín dụng tăng 20%/năm;

- Thị phần thanh toán quốc tế: 19%;

- Thị phần thẻ: Duy trì vị trí số 1;

- Tỉ lệ trung bình hàng năm ROE: 15% - 18%;

- Tỉ lệ trung bình hàng năm ROA là trên 1,2%;

-  Chỉ số CAR: 10% - 12%

Ngoài phong trào thi đua được duy trì xuyên suốt trong 5 năm qua, VCB còn thường xuyên tổ chức phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng năm tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nhất như: Tăng trưởng nguồn vốn với cơ cấu phù hợp; Tăng trưởng tín dụng một cách hợp lý, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu; Triển khai các đề án công nghệ; Phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm ngân hàng bán lẻ với phương châm“Thân thiện - Hiệu quả - Hấp dẫn”; Củng cố thị phần thanh toán; Phát triển mạng lưới và củng cố bộ máy, chú trọng công tác quản lý nhân sự và đào tạo;Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác kế toán…

Các đơn vị đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với công tác thi đua, khen thưởng. Ban giám đốc các Chi nhánh cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác thi đua khen thưởng và từng bước đưa công tác thi đua khen thưởng vào nề nếp. Nhiều đơn vị đã quan tâm, chú trọng đến tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với từng lĩnh vực công tác và có sự kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng; kết hợp khen thưởng tinh thần với khen thưởng vật chất như: Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh; Bình Dương; Đăk Lăk; Quy Nhơn, Sóc trăng, Hải dương… Từ đó công tác thi đua khen thưởng đã thực sự trở thành một trong những công cụ quản lý điều hành hữu hiệu, tạo động lực quan trọng, phát huy khả năng sáng tạo, trách nhiệm của mỗi cá nhân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra. Các phòng/ban tại TW đã phối hợp tốt trong việc chấm điểm đánh giá hoạt động kinh doanh của Chi nhánh hàng năm. Các Chi nhánh được khen thưởng luôn nỗ lực phấn đấu để duy trì và phát huy những thành tích đã được khen thưởng…

Thường xuyên quán triệt sâu rộng ý nghĩa của công tác TĐKT tới toàn thể cán bộ nhân viên, kết hợp với tổ chức triển khai Luật TĐKT cũng như các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ngành ngân hàng một cách nghiêm túc, đồng bộ với chất lượng cao trên toàn hệ thống VCB; Bổ sung, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến công tác thi đua khen thưởng của VCB, đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức chỉ đạo công tác TĐKT trong toàn hệ thống cho phù hợp với điều kiện thực tế; Tiếp tục cải tiến phương thức, nội dung, chỉ tiêu TĐKT của VCB nhằm triển khai hiệu quả và kịp thời các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của Ngành. Mặt khác gắn kết các nội dung thi đua với các mục tiêu kinh doanh của mỗi đơn vị thành viên và toàn hệ thống trong từng thời kỳ; Thực hiện kịp thời việc khen thưởng đúng người, đúng việc. Không chỉ khen thưởng định kỳ mà chú trọng tới khen thưởng đột xuất cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác để công tác TĐKT thực sự trở thành động lực và đòn bẩy khuyến khích người lao động./.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì Đã có công lao to lớn, có nhiều thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc; Năm 2008 Vietcombank được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về Thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh đặc biệt đã góp phần trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Trong giai đoạn 2005-2009, Vietcombank có 02 Chi nhánh được đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động là Chi nhánh Đồng Nai, Chi nhánh Cần Thơ. Huân chương Hồ Chí Minh cho Tập thể Vietcombank; Huân chương lao động hạng II: 03 tập thể và 06 cá nhân; Huân chương lao động hạng ba: 17 tập thể và 25 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ: 07 tập thể; Chiến sỹ thi đua toàn quốc: 08 cá nhân; Bằng khen Thủ tướng: 23 tập thể và 59 cá nhân và nhiều giải thưởng của các bộ ngành, của Vietcombank dành cho các tập thể và cá nhân… Đặc biệt 03 cá nhân và tập thể phòng giao dịch số 6 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội đã được Tổng Giám đốc tặng Giấy khen đã có thành tích Mưu trí dũng cảm trong việc trấn áp, bắt giữ tội phạm, đảm bảo an toàn tài sản của cơ quan...Lê Trí Dũng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất