Nữ già làng 40 năm tuổi Đảng luôn tận tụy với bà con buôn làng

Đó là Già làng Đinh Thị Duênh, dân tộc Ba Na, 66 tuổi, Chi hội trưởng chi Hội Người Cao tuổi làng Hlektu, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, là cán bộ hưu trí, đảng viên 40 năm tuổi Đảng.

Thấm nhuần việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên cương vị Chi hội trưởng Chi Hội Người cao tuổi, và nữ Già làng tiêu biểu của làng, bà luôn nêu cao tinh thần học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, gương mẫu, sống và làm theo pháp luật, xứng đáng là tấm gương cho quần chúng và nhân dân noi theo.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, bản thân và gia đình bà luôn đi đầu trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng hiệu quả kinh tế trên từng đơn vị diện tích; vận động nhân dân tiếp thu khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, tăng thu nhập, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Trong công tác văn hoá xã hội, bà tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tinh thần tương thần, tương ái, xây dựng quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, quan tâm đến hộ chính sách, hộ có người cao tuổi, hộ nghèo. Bà quan tâm sâu sắc đến công tác xã hội hoá giáo dục, nâng cao chất lượng học tập và trình độ nhận thức cho học sinh người dân tộc thiểu số cũng như việc bảo tồn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc.

Bà làm tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự xã hội góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phát huy được vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Tổ hoà giải trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những thắc mắc trong dân.

Với những thành tích của mình nữ đảng viên Đinh Thị Duênh xứng đáng được tôn vinh tại Hội nghị biểu dương già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên năm 2009. Bà thật sự là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ làng Hlektu và thị trấn Kông Chro noi theo./.

Ánh Tuyết

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất