Phát triển đảng trong các khu công nghiệp ở Ðà Nẵng
Ảnh minh hoạ
Những năm gần đây, với nhiều cơ chế chính sách đầu tư thông thoáng, TP Ðà Nẵng đã thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho người lao động tại địa phương.

Xác định vị trí của công tác xây dựng Ðảng trên địa bàn các khu công nghiệp là quan trọng, Thành ủy Ðà Nẵng đã có nhiều biện pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh công tác phát triển Ðảng trong các doanh nghiệp.

Thành ủy Ðà Nẵng đã thành lập Ðảng bộ các Khu công nghiệp Ðà Nẵng, để lãnh đạo, chỉ đạo 15 tổ chức cơ sở đảng với 470 đảng viên, sinh hoạt tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Chỉ sau một năm đi vào hoạt động, Ðảng bộ các khu công nghiệp đã phát triển được thêm năm tổ chức cơ sở đảng, trong đó thành lập mới hai chi bộ Ðảng trong doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và doanh nghiệp là công ty cổ phần. Ðồng thời phát triển thêm 39 đảng viên.

Là một doanh nghiệp cổ phần hóa, Ðảng bộ Công ty cổ phần Thương mại và Thủy sản Thuận Phước có khoảng 2.500 công nhân nhưng chỉ có 30 đảng viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về Ðảng gắn với phân công, giúp đỡ và giao nhiệm vụ, chỉ trong chín tháng đầu năm 2010, đảng bộ đã phát triển sáu đảng viên, bồi dưỡng  20 quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển Ðảng. Bí thư Ðảng ủy Công ty Trần Văn Lĩnh cho biết: Công tác xây dựng Ðảng, nhất là công tác phát triển Ðảng của công ty hết sức chú trọng. Ðể làm  được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi quan tâm công tác tạo nguồn, phấn đấu trong nhiệm kỳ tới phát triển từ 50 đến 60 đảng viên. Cũng như Ðảng bộ Công ty Thuận Phước, Chi bộ Công ty cổ phần Ðầu tư Sài Gòn - Ðà Nẵng là doanh nghiệp 100% vốn tư nhân cũng có nhiều cách làm hay. Tuy đồng chí Bí thư Chi bộ không phải là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, nhưng nhờ biết cách tổ chức các phong trào, nhất là thông qua việc phát huy vai trò nòng cốt của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với chăm lo bảo vệ tốt các quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động tại đơn vị mà các hoạt động của chi bộ đã tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của Ban Giám đốc công ty. Mới đây, chi bộ đã vận động, giáo dục, bồi dưỡng phát triển quần chúng là Phó Tổng giám đốc công ty vào đảng, từ đó đã tạo được một bước chuyển mới, một luồng sinh khí mới trong công tác xây dựng đảng nơi đây. Ðồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Bí thư Chi bộ, tâm sự: Hiện nay, công ty có nhiều quần chúng có nguyện vọng vào đảng. Nếu làm tốt công tác xây dựng đảng và phát triển đảng viên thì tin rằng, chi bộ sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc đưa doanh nghiệp phát triển bền vững.

Qua khảo sát các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, chúng tôi thấy rằng ở nơi nào có tổ chức đảng đang hoạt động hiệu quả, thì ở đó các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và người lao động được xây dựng và phát  động đều khắp; các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng và Nhà nước được chủ doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh; quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động được bảo đảm và không ngừng tăng lên.

Bí thư Ðảng ủy các Khu công nghiệp Ðà Nẵng Phạm Nhật Phi cho biết: Sau nhiều lần tiếp xúc các cán bộ công đoàn và công nhân thuộc các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Ðà Nẵng, chúng tôi thấy, phần đông họ đều mong muốn được phấn đấu vào đảng. Tuy nhiên, do nhiều lý do khác nhau, nhất là không có tổ chức đảng cho nên công tác phát triển đảng viên mới tại nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn. Rút kinh nghiệm về việc thành lập hai tổ chức cơ sở đảng tại một đơn vị doanh nghiệp dân doanh và một công ty 100% vốn nước ngoài vừa qua, thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại tình hình thực tế số đảng viên đang làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp nhưng sinh hoạt tại địa bàn dân cư để xin ý kiến của Thường trực Thành ủy cho tiến hành vận động, chuyển sinh hoạt đảng về Ðảng bộ để thành lập một số chi bộ cơ sở Ðảng trực thuộc. Sau đó sẽ tiến hành tách để thành lập các chi bộ riêng tại các doanh nghiệp khi hội đủ các điều kiện.

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng công tác phát triển Ðảng ở một số loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại các khu công nghiệp ở Ðà Nẵng còn gặp không ít khó khăn. Ðến giữa năm 2010, toàn thành phố có hơn 12.813 doanh nghiệp dân doanh và 175 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng có đến 99,47% số doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng. Riêng đối với địa bàn sáu khu công nghiệp, có 349 dự án và doanh nghiệp, với khoảng 50.000 công nhân, lao động nhưng chỉ có 52 doanh nghiệp có tổ chức cơ sở đảng, trực thuộc nhiều đảng bộ khác nhau. Nguyên nhân thì nhiều, nhưng chủ yếu là: Vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ nên để xảy ra tình trạng nhiều năm liền không phát triển được đảng viên mới; một số nơi còn lúng túng về tổ chức và phương thức hoạt động, nhất là công tác tuyên truyền vận động cũng như việc phân công giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng vào đảng.

Ngoài ra, sự biến động và thường xuyên thay đổi chỗ ở và làm việc, nên dẫn đến công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trong công nhân tại các doanh nghiệp các khu công nghiệp bị ảnh hưởng. Nhiều đoàn viên công đoàn, công nhân lao động đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng nhưng do là người ngoài tỉnh, chỗ ở không ổn định nên rất khó khăn trong công tác thẩm tra lý lịch và lấy ý kiến đánh giá, nhận xét cấp ủy địa phương nơi cư trú. Mặt khác, do chi phối bởi điều kiện đặc thù về sản xuất, kinh doanh, nên việc theo học các lớp bồi dưỡng kết nạp đảng theo quy định đối với quần chúng cũng khó thực hiện do không có thời gian.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về Ðảng đối với chủ doanh nghiệp trong một thời gian dài bị bỏ ngỏ, nên một số lãnh đạo doanh nghiệp chưa tạo điều kiện thuận lợi để thành lập cơ sở đảng tại doanh nghiệp, mặc dù có đảng viên đang làm việc và gắn bó lâu dài. Một số đảng viên đang làm việc trong  các doanh nghiệp do chưa nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên nên không phát huy vai trò của mình, hoặc không chuyển sinh hoạt về doanh nghiệp vì ngại chủ doanh nghiệp phân biệt đối xử, mất việc làm, nhất là tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, việc hình thành và đi vào hoạt động của tổ chức Công đoàn, Ðoàn Thanh niên ở một số doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn. Do vậy, việc tạo nguồn để phát triển đảng cũng gặp khó khăn.

Ðể từng bước giải quyết những khó khăn vướng mắc, đồng chí Phạm Nhật Phi, Bí thư Ðảng ủy các khu công nghiệp Ðà Nẵng cho biết: Thời gian tới bên cạnh việc tập trung quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư về tăng cường công tác xây dựng Ðảng tại các doanh nghiệp, Ðảng ủy sẽ tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng lực lượng chính trị và phát triển tổ chức cơ sở đảng để có điều kiện triển khai một số nhiệm vụ cụ thể phục vụ cho mục tiêu phát triển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp Ðà Nẵng. Trước mắt, Ðảng ủy sẽ biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền về Ðảng để làm cơ sở tuyên truyền, vận động các chủ doanh nghiệp hiểu và thấy rõ lợi ích của tổ chức cơ sở đảng đối với sự phát triển của đơn vị, tạo ra sự đồng tình,  ủng hộ. Ðồng thời, tiến hành biên soạn nội dung, chương trình các lớp 'Bồi dưỡng kết nạp đảng' và 'Bồi dưỡng đảng viên mới' phù hợp điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Ðảng bộ, gắn với đổi mới hình thức, phương pháp bồi dưỡng tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, người lao động có điều kiện tham gia theo học các lớp nói trên mà không ảnh hưởng đến nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo Nhân Dân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất