Sơn La: Đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững

Sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh 5 năm qua (2005 – 2010) đã được nâng cao về chất lượng, nội dung và hình thức, tập trung trên một số lĩnh vực như:

Về kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tổn sản phẩm GDP bình quân 5 năm (2006 – 2010) đạt 14%/năm; GDP bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 660 USD (12,5 triệu đồng) gấp 2,54 lần so với năm 2005. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với thị trường và phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh; tỷ trọng nông lâm nghiệp giảm từ 50,81% năm 2005 xuống còn 39,97%; công nghiệp, xây dựng tăng từ 15,78% lên 23,38%; thương mại, dịch vụ tăng từ 33,41% lên 36,65% năm 2010.

Về phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hoá – xã hội: Sự nghiệp giáo dục đào tạo không ngừng được phát triển, mạng lưới, quy mô trường lớp được mở rộng, chất lượng hiệu quả giáo dục từng bước được nâng cao. Năm học 2009 – 2010 toàn tỉnh có 765 trường thuộc các cấp học, tăng 149 trường so với năm học 2005 – 2006; đội ngũ giáo viên toàn tỉnh năm học 2009 – 2010 là 21.241 cán bộ, giáo viên, tăng 16,6% so với năm học 2005 – 2006, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn ở các cấp học tăng 6% so với năm học 2005 – 2006; số giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh qua các Hội thi trong 5 năm là 732 giáo viên. Lĩnh vực Y tế, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, dân số - gia đình - trẻ em: toàn tỉnh có 16 Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa, 19 phòng khám Đa khoa khu vực, 206 trạm y tế xã phường. Trong 5 năm qua đã khám cho 3.000.000 lượt người bệnh, điều trị nội trú cho 450.000 bệnh nhân, thực hiện 3.150 ca phẫu thuật các loại.

Công tác truyền thông sức khoẻ, thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm đã có chuyển biến tích cực trong cộng đồng dân cư. Công tác dân số KHHGĐ thu được những kết quả tích cực, tiếp tục duy trì vững chắc xu thế giảm sinh: Tỷ suất sinh thô còn 18%0, tỷ lệ tăng tự nhiên dân số còn 1,39%, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm còn 10%. Lĩnh vực Văn hoá – Thông tin: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh. Công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hoá – thông tin không ngừng được tăng cường.

Đến nay đã có 65% số hộ trên toàn tỉnh đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, 37% xã, phường, thị trấn văn hoá, 75% đơn vị văn hoá, 35% tổ, bản tiểu khu văn hoá, 915 nhà văn hóa tổ, bản; 193 nhà văn hoá xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh hiện có 1.740 đội văn nghệ. Hoạt động văn nghệ, báo chí, phát thanh truyền hình của tỉnh phát triển mạnh mẽ cả về quy mô trạm thu phát, diện phủ sóng, kỹ thuật, thời lượng, chất lượng tin, bài. Công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến xuất sắc, nêu gương người tốt, việc tốt, các nhân tố mới được duy trì thường xuyên đã góp phần tích cực vào đấu tranh phòng, chống tội phạm, tiêu cực và tệ nạn xã hội. Lĩnh vực thể dục - thể thao: Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh và đạt kết quả tốt. Toàn tỉnh có 19% dân số tham gia luyện tập thể thao thường xuyên; 14% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao. Phong trào thi đua trên lĩnh vực công tác đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội: Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã khơi dậy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta; phong trào “Xây dựng Nhà tình nghĩa, xoá nhà ở dột nát”; công tác khen thưởng thành tích hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng được quan tâm. Công tác xoá đói giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 41% năm 2005 xuống còn 29% năm 2010.

Phong trào thi đua trên lĩnh vực Quốc phòng – an ninh: Phong trào thi đua “Quyết Thắng” trong lực lượng vũ trang và phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân” gắn với “Thế trận an ninh nhân dân” được duy trì thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ từ tỉnh đến các huyện, thành phố. Phong trào “Toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc” thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ Dạy”, Phong trào thi đua “Xây dựng địa bàn khu dân cư, tổ, bản không có tội phạm về ma tuý” đang được đẩy mạnh góp phần quan trọng vào thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, làm thất bại mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phá vỡ và ngăn chặn kịp thời các tổ chức tội phạm, giảm dần các tệ nạn xã hội, giữ vững cuộc sống bình yên trên địa bàn.

Phong trào thi đua thực hiện công tác di chuyển dân và nhiệm vụ tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La: Sau hơn 7 năm tổ chức di chuyển dân và thực hiện nhiệm vụ tái định cư tính đến ngày 15.4.2010 tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác di chuyển dân khỏi vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La và đã di chuyển được 12.584 hộ dân đến nơi ở mới.


Phong trào thi đua trong lĩnh vực phòng chống ma tuý: 5 năm qua thực hiện phong trào thi đua phòng chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Sơn La đến nay toàn tỉnh có 4.040 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn không có ma tuý, chiếm 75,5% tổng số cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh; có 95,62% số tổ chức đoàn thể đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; có 43,2% tổng số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn không có ma tuý; có 75,1% tổng số tổ, bản đạt tiêu chuẩn không có ma tuý.

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Sơn La đã thực sự trở thành động lực, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển trên mọi lĩnh vực. Đây chính là những yếu tố quan trọng góp phần không nhỏ vào việc duy trì tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh những năm gần đây. Ghi nhận những thành tích đạt được, nhiều tập thể và cá nhân đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, thực sự xứng đáng để xã hội hưởng ứng, mọi người noi theo. Bên cạnh những danh hiệu thi đua do Đảng, Nhà nước trao tặng, tỉnh đã xây dựng nhiều danh hiệu khác để tôn vinh các tập thể, cá nhân, phù hợp với mọi đối tượng, hoàn cảnh, lĩnh vực đời sống xã hội như Kỷ niệm chương “Vi sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”, các danh hiệu “10 gương mặt tiêu biểu”, “10 doanh nghiệp tiêu biểu”… tạo nhân tố cho phong trào có thêm sức lan toả.

Phát huy những thành tích đạt được, phong trào thi đua yêu nước cần phải tiếp tục được đổi mới, phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trước mắt là thực hiện tốt chủ đề hành động: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2015”, gắn phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” làm cho phong trào thi đua trở thành hành động cách mạng sâu rộng, góp phần hoàn thành Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xây dựng Sơn La thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch 5 năm 2010-2015; chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: ổn định và nâng cao đời sống cho nhân dân các vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La; trong lĩnh vực phòng chống ma túy, trồng cây cao su, giữ vững QPAN, TTATXH; nâng cao chất lượng xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh toàn diện... Coi trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiên xuất sắc trên các lĩnh vực. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua lập nhiều thành tích, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị, đưa phong trào thi đua đi vào nền nếp, có hiệu quả và ý nghĩa thiết thực; quan tâm kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng từ tỉnh đến cơ sở gắn với công tác tổ chức phát động, kiểm tra phong trào thi đua của các cấp, các ngành.

Cùng với việc tiếp tục duy trì các phong trào đã phát động, một trong những điều kiện tiên quyết làm cơ sở cho hoạt động thi đua yêu nước đạt được hiệu quả là phải sáng tạo những mô hình, danh hiệu thi đua sát với thực tiễn. Song song với đó, trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác thi đua phải tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao. Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến phải thực sự chất lượng, đi vào chiều sâu ngay từ cấp cơ sở, để các tấm gương tiêu biểu toàn diện được nhân rộng, để mọi người học tập và noi theo.

Thấm nhuần tư tưởng, quan điểm thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, xây dựng tỉnh Sơn La giàu đẹp, phồn vinh./.


Vũ Thanh Hoa – Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Sơn La

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất