Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các phong trào thi đua của ngành Xây dựng đóng góp quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước
Hăng say sản xuất là thi đua yêu nước. Ảnh minh hoạ

 

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, ngành Xây dựng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò là một lực lượng chủ yếu trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của đất nước. Ngành xây dựng đã có nhiều đóng góp cả trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong thời kỳ cả nước đi lên CNXH cũng như thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong 5 năm qua, kể từ Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II đến nay, ngành Xây dựng đã quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các Chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, với khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, nhiều công trình xây dựng quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của cả nước, nổi bật là: công tác quản lý nhà nước về xây dựng có nhiều tiến bộ; công tác quản lý phát triển đô thị từng bước đi vào nền nếp, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ đạt nhiều kết quả tích cực...

Đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TƯ biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích mà ngành Xây dựng đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng đã tập trung hơn cho công tác xây dựng hệ thống các thể chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển xây dựng theo hướng ngày càng đồng bộ, hoàn thiện. Các đạo luật mới mà ngành tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành trong thời gian gần đây như Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị là những đột phá về cơ chế chính sách, góp phần hoàn thiện hệ thống thể chế, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thúc đẩy sự phát triển ngành xây dựng của đất nước. Công tác quản lý phát triển đô thị từng bước đi vào nền nếp, hệ thống đô thị phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, trở thành nhân tố tích cực, đảm nhiệm vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương và cả nước. Việc đổi mới quản lý, sắp xếp, cổ phần hóa kết hợp với chú trọng đầu tư nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp đã giúp cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam thuộc ngành xây dựng đã có bước trưởng thành rõ rệt về năng lực và sức cạnh tranh, tạo được thương hiệu và uy tín cao, không chỉ trong lĩnh vực truyền thống là xây dựng dân dụng và công nghiệp mà còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như: giao thông, dầu khí, chế tạo cơ khí nặng, vươn lên làm chủ nhiều công nghệ, kỹ thuật tiên tiến với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có trình độ cao... Mặc dù chịu ảnh rất nặng nề do khủng hoảng, suy giảm kinh tế, nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân 2006-2010 của các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng vẫn đạt trên 20%/năm, góp phần đáng kể vào ổn định tăng trưởng kinh tế của đất nước...Trong 5 năm qua, Ngành Xây dựng đã tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực công tác. Mỗi công trình, nhà máy, khu công nghiệp, khu đô thị mới hình thành đều ghi đậm dấu ấn về công sức, trí tuệ và những thành quả lao động sáng tạo của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngành Xây dựng - Thủ tướng nói

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ ra những hạn chế mà ngành cần sớm khắc phục, đó là chính sách quản lý chuyên ngành vẫn chưa đồng bộ, còn thiếu tầm nhìn dài hạn, cơ chế quản lý đầu tư xây dựng tuy đã qua nhiều lần sửa đổi song vẫn chưa hoàn thiện, còn nhiều vướng mắc. Chưa kiểm soát tốt sự phát triển đô thị vẫn còn tình trạng tự phát. Chất lượng công tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch còn nhiều hạn chế; quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bất động sản còn lúng túng, hiệu quả thấp. Năng lực ngành xây dựng, cả về nhân lực, thiết bị, công nghệ vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn phát triển trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành Xây dựng cần tập trung hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách về xây dựng. Ngay trong năm 2011, cần nghiên cứu đổi mới căn bản cơ chế quản lý đầu tư xây dựng gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác đào tọa đội ngũ cán bộ chuyên ngành xây dựng với chất lượng ngày càng cao;huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng; kiểm soát tốt quá trình đô thị hóa, bảo đảm các yêu cầu phát triển bền vững, tránh lãng phí đất đai; tiếp tục hoàn thiện các chính sách triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Ngành xây dựng, trước hết là Bộ Xây dựng cần chú trọng nâng cao nhận thức và tầm nhìn về quy hoạch xây dựng, tiếp tục đổi mới về nội dung, phương pháp và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng, khẩn trương phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn. Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong công tác quy hoạch, bảo đảm tính kết nối liên thông giữa các quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông và quy hoạch đô thị, đồng thời tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, kiểm soát sự phát triển của các đô thị theo quy hoạch được duyệt, chú trọng kiểm soát bảo đảm yêu cầu phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị nhằm từng bước giải quyết dứt điểm những vấn đề đang rất bức xúc như úng ngập, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, xử lý rác, chất thải, sử dụng hiệu quả không gian ngầm. Sớm hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội để phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng yêu cầu ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội, phải xác định phát triển nhà ở là một trong những giải pháp quan trọng để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị xã hội. Các cơ chế, chính sách phải bảo đảm mở rộng xã hội hóa trong đầu tư phát triển nhà ở. Phát triển nhà ở phải gắn với quản lý chặt chẽ việc phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, bảo đảm công khai, minh bạch và có biện pháp xử lý hữu hiệu hành vi đầu cơ, làm giá, làm lũng đoạn thị trường bất động sản, đồng thời đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...

Với những thành tích đã đạt được, những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn quản lý, lao động sản xuất, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngành Xây dựng sẽ phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phát triển nhanh và bền vững của đất nước../.

TG(theo TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất