Hà Tĩnh: huyện Can Lộc vinh danh 24 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến

Trong 5 năm qua, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, lao động sản xuất, tạo khí thế sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế với phong trào thi đua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tiếp thu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thi đua phát triển kinh tế trang trại, từ năm 2011 đến nay đã xây dựng được 522 mô hình các loại có doanh thu từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Thành lập được 120 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn là 142 vừa góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho lao động tại địa phương, vừa tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương; Từ 2011 đến nay đã xây dựng được 383,6 km đường giao thông nông thôn, 112,6 km kênh mương bê tông, 70 nhà văn hóa thôn. 3 xã về đích nông thôn mới, 12 xã đạt 7-12 tiêu chí, 7 xã đạt 6 tiêu chí. Toàn huyện đã huy động được 1.652,84 triệu đồng, hiến 176.194 m2  trong xây dựng nông thôn mới.

Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, đến nay 80%  gia đình văn hóa, 28% gia đình thể thao, 45,28% thôn, xóm, khối phố văn hóa. Phong trào thi đua xây dựng trường học đạt chuẩn  quốc gia; xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực … được ngành giáo dục và đào tạo phát động và triển khai rộng khắp trong các nhà trường. Trong 5 năm qua, Can Lộc có 11.254 học sinh giỏi huyện, 691 học sinh giỏi tỉnh, 49 học sinh giỏi quốc gia. Đến nay, toàn huyện có 32/62 trường học đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ trên 51,6%. Chất lượng khám chữa bệnh có những tiến bộ vượt bậc, 23/23 Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, trong đó có 10 trạm đạt chuẩn mức độ II...

Tại hội nghị, huyện Can Lộc đã tổ chức vinh danh 5 tập thể và 19 cá nhân là những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.
Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Võ Hữu Hào đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể quyết tâm xây dựng quê hương Can Lộc vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh, đẹp về văn hóa./.

Võ Quang Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất