Kon Tum: Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn

Tại Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh (16/3/1975 – 16/3/2015), tỉnh Kon Tum đã phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đồng thời, huy động các nguồn lực, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 13% với cơ cấu kinh tế hợp lý; đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại để thực hiện mục tiêu năm 2015.

Theo đó, với chủ đề “Đồng thuận cao - thi đua giỏi - về đích sớm”, Kon Tum phát động phong trào thi đua với các nội dung chủ yếu: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, duy trì tăng trưởng kinh tế với tốc độ cao và bền vững, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh, nhất là các địa bàn trọng điểm, chiến lược, biên giới. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tăng cường công tác đối ngoại, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác hữu nghị với các tỉnh nước bạn Lào và Campuchia trong việc tuần tra, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, quy tập hài cốt liệt sĩ, phân giới cắm mốc và phát triển kinh tế, xã hội.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và các giải pháp đã đề ra về an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất khi cần thiết. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra, kiểm toán, tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra. Thực hiện kiên quyết và đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với công dân và giải quyết có hiệu quả các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường...

Đẩy nhanh điều tra, xử lý các vụ, việc phức tạp, gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Tập trung xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, tích cực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, hiệu quả, thay mặt lãnh đạo tỉnh, bà Lê Thị Kim Đơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, mỗi đơn vị, mỗi cá nhân phải tập trung ý chí, đoàn kết cùng nhau phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đem hết sức lực và trí tuệ hăng hái thi đua lập thành tích cao nhất góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của tỉnh.

Mỗi đảng viên, cán bộ công chức phải ra sức thi đua rèn luyện phẩm chất đạo đức vì nhân dân phục vụ, gương mẫu tôn trọng kỷ cương pháp luật của Nhà nước, tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân; tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực phòng, chống các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực.

Mỗi công nhân, nông dân và người lao động phát huy truyền thống thi đua lao động, sản xuất giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng doanh thu, thu nhập cho người lao động, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà ổn định và phát triển.

Đội ngũ cán bộ, trí thức, cán bộ khoa học kỹ thuật thi đua nghiên cứu, áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và đời sống; lưu giữ và phát huy những sản phẩm văn hóa đậm đà bản sắc các dân tộc; chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao dân trí, phát triển nguồn lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần xây dựng quê hương Kon Tum ổn định về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Các lực lượng vũ trang nhân dân thi đua đề cao cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Các cựu chiến binh, người cao tuổi tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương và quan tâm giáo dục, động viên con cháu sống lành mạnh, làm nhiều việc tốt vì sự nghiệp xây dựng tỉnh Kon Tum giàu đẹp.

Mỗi đoàn viên, thanh niên mang hết nhiệt huyết của mình thi đua thực hiện tốt phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và Bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Các cháu thiếu niên nhi đồng thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, phấn đấu trở thành cháu ngoan Bác Hồ.

Chị em phụ nữ cùng nhau thi đua tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân đoàn kết một lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, thi đua sản xuất, tương trợ giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phi Em

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất