Thành phố Hồ Chí Minh: phát động phong trào thi đua đặc biệt từ nay đến năm 2016

Theo đó, thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015, kế hoạch 5 năm (2011-2015); chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", vận động nhân dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng góp chăm lo thực hiện chính sác đối với người có công và gia đình người có công, tập trung vào 7 đối tượng: liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng, cựu thanh niên xung phong kháng chiến có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương, đơn vị t iếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới"; huy động nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ở nông thôn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015; tổ chức tốt Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố lần thứ VI tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thiết thực, đảm bảo tính hiệu quả, tiết kiệm, đánh giá đúng các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm (2011-2015).

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức./.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất