Bộ GTVT kêu gọi toàn thể người lao động ngành GTVT quyết tâm thực hiện các giải pháp đẩy lùi dịch Covid-19, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển
Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT bám sát các nội dung thi đua.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa phát động phong trào thi đua "ngành Giao thông vận tải đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19".

Tại buổi lễ phát động, Bộ trưởng - Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành GTVT bám sát các nội dung thi đua, phát huy sáng kiến, vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của ngành trong đại dịch Covid-19.

Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất, hàng hóa xuất, nhập khẩu phục vụ đời sống của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kịp thời phát hiện, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đây là phong trào được Bộ GTVT triển khai để thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11-6-2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28-7-2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6-8-2021 của Chính phủ; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29-7-2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phong trào thi đua đặc biệt "Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19" đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động ngày 14-8-2021.

Phong trào đồng thời khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết; tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó, của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT góp phần sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh; thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép.

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tiếp tục theo dõi, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế để triển khai mạnh mẽ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo hoạt động vận tải thông suốt, kịp thời, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu, hàng hóa xuất, nhập khẩu, vật tư, máy móc thiết bị sản xuất nằm trong chuỗi cung ứng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Tập trung rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định pháp luật còn chồng chéo, gây khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khơi thông nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện liên quan đến ngành giao thông vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2021.

Triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông 5% trên cả 3 tiêu chí theo đúng yêu cầu. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt 5 đề án quy hoạch ngành quốc gia lĩnh vực giao thông vận tải giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện giao vốn các dự án dự kiến đầu tư nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Phối hợp với bộ, ngành, địa phương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với 06 dự án quan trọng quốc gia để báo cáo Chính phủ xem xét báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV quyết định chủ trương đầu tư.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng các dự án theo đúng kế hoạch năm 2021; đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, công tác giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu kết quả giải ngân của Bộ Giao thông vận tải phải cao hơn mức giải ngân bình quân chung của cả nước.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm triệt để, chống lãng phí tại các cơ quan, đơn vị./.

Duy Hưng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất