Bình Dương: Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học giai đoạn 2022 – 2026.
Lễ phát đồng tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2022

Tại lễ ký kết, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong những năm qua, hai đơn vị đã thống nhất ký kết 7 nội dung quan trọng, gồm:  tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức vể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; Phát triển, giáo dục hình thành văn hóa đọc, thói quen đọc sách cho giáo viên, học sinh trong các trường học; Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh; Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao bảo đảm đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định.

Nội dung cụ thể như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và xã hội đối với việc phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; xây dựng kế hoạch cụ thể và huy động sự tham gia có hiệu quả của các phương tiện thông tin, truyền thông của tỉnh trong việc phát hành các ấn phẩm, tài liệu truyền thông; tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề, sự kiện truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học...

Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học: Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử, xây dựng đội ngũ giáo viên gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách tốt có lối sống lành mạnh, ứng xử đúng mực. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử; xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng, chống bạo lực học đường hiệu quả;..

Phát triển, giáo dục hình thành văn hóa đọc, thói quen đọc sách cho giáo viên, học sinh trong các trường học: Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; phối hợp tổ chức các hội thi tuyên truyền sách, kể chuyện theo sách, cuộc thi đọc sách, thi tìm hiểu, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, Giải thưởng mỹ thuật thiếu nhi, ngày hội sách hè, Hội thi dành cho giáo viên...

Phát triển giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả “Đề án phát triển Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; củng cố, phát triển hệ thống thi đấu các giải thể thao học sinh, Hội khỏe Phù đổng xuyên suốt từ cơ sở (cấp trường.phòng Giáo dục và Đào tạo) đến cấp tỉnh; tổ chức các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng kết hợp với học tập, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo những học sinh có năng khiếu thể thao bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh và của quốc gia; tuyển chọn, thành lập các đội tuyển học sinh, đội tuyển trẻ tổ chức bồi dưỡng tập huấn chuẩn bị tham gia các giải thể thao, Hội khỏe Phù Đổng khu vực, toàn quốc do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Liên đoàn thể thao quốc gia tổ chức hằng năm; tổ chức việc phổ cập dạy và học bơi trong các cơ sở giáo dục phổ thông và từng bước triển khai trong các cơ sở giáo dục mầm non, chú trọng các địa phương trong tỉnh có nhiều sông, hồ, suối, kênh, rạch,...

Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh: Xây dựng nội dung giáo dục về chế độ dinh dưỡng hợp lý; tăng cường các hoạt động thể chất phù hợp đối với học sinh; triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý, hoạt động thể chất phù hợp trong các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh,...

Công tác đào tạo bồi dưỡng: Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao bảo đảm đủ về số lượng và đạt tiêu chuẩn quy định; tổ chức thường xuyên, có hiệu quả các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp dạy và học cho đội ngũ giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao trong nhà trường.

Với những nội dung được ký kết sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động văn hóa, thể thao trong trường học, triển khai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đến học sinh, góp phần phát triển thể lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời giáo dục toàn diện cho học sinh và đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa dân tộc, đẩy lùi và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, góp phần giữ gìn ổn định chính trị, làm lành mạnh xã hội./.

Nguyễn Tiền

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất