Vĩnh Phúc khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo gương Bác
Bác Hồ với đồng bào các dân tộc (Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam)_Tác giả: Đặng Nam

KẾT HỢP CHẶT CHẼ GIỮA HỌC TẬP VÀ LÀM THEO

Thực hiện Kết luận 01, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xác định “học tập” và “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng yếu thể hiện tính thiết thực, hiệu quả trong triển khai. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận 01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; trong các hoạt động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh; thông qua việc hoàn thành trên 95% việc xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm (2021, 2022, 2023) của tập thể, cá nhân trên cơ sở nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm. Đây là một tiêu chí để nhận xét, đánh giá, xếp loại hằng năm đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chú trọng việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Trước hết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng và ban hành hướng dẫn về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành kế hoạch về xây dựng điểm và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và những năm tiếp theo; triển khai thực hiện tốt kế hoạch nhằm duy trì và phát huy các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân. Đồng thời, tiếp tục phát hiện các nhân tố mới, với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để bồi dưỡng, nhân rộng mô hình, điển hình và nêu gương cho nhiều nơi, nhiều người học tập, làm theo. Thông qua đó, cổ vũ, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh khơi dậy tinh thần tự giác, tự lực, tự cường, nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong học tập, lao động. Trên cơ sở đó, hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quyết định giao chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm cho các cơ quan, đơn vị, trong đó đăng ký xây dựng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ. Thực hiện nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị đã chú trọng phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Đó là các phong trào thi đua kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Vĩnh Phúc (01/01/1997 - 01/01/2022); lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Vĩnh Phúc (2/3/1963 - 2/3/2023); kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023); Chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ trương xây dựng “Làng văn hóa kiểu mẫu”…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc -Vũ Việt Văn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc -Vũ Việt Văn và Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trong 2 năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xuất hiện hàng nghìn tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình, điển hình của các tập thể, cá nhân. Ở mỗi ngành nghề, mỗi lĩnh vực đều xuất hiện những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác: sản xuất kinh doanh, làm kinh tế giỏi; xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công an làm theo 6 điều Bác Hồ dạy; cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà; đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo; thầy cô giáo tận tâm với nghề; cán bộ, người lao động có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm hay, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng y tế, lực lượng vũ trang trong tỉnh thường xuyên trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh COVID-19; các hoạt động thiện nguyện, từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn… Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như ý nghĩa, vai trò của việc học tập và làm theo Bác, các cấp ủy đảng, chính quyền còn chú trọng việc đăng ký và làm theo của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; lựa chọn những vấn đề nổi cộm, vấn đề được nhân dân quan tâm để chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, cấp ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi, đánh giá kết quả triển khai xây dựng mô hình để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc; từ đó, kịp thời có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, định hướng mô hình triển khai đạt hiệu quả.

Những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, trở thành điểm sáng, cổ vũ, động viên nhân dân làm theo; tạo khí thế thi đua quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc triển khai xây dựng mô hình, điển hình trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên khẳng định được năng lực, sở trường của cá nhân, nâng cao ý thức tự rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao được chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức của các chi, đảng bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả phát hiện và nhân rộng, được nhân dân đồng tình ủng hộ và làm theo. Việc xây dựng mô hình, điển hình đã khích lệ, động viên doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tích cực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó, góp phần xây dựng quê hương, thúc đẩy huy động nguồn lực hoàn thành các mục tiêu chính trị đề ra, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, đùm bọc lẫn nhau, nhắc nhở nhau ngày càng sống tốt, sống đẹp.

Trong năm 2021 và 2022, Vĩnh Phúc có 330 mô hình, điển hình được các địa phương, đơn vị đăng ký và xây dựng.

Tính đến tháng 4 năm 2023, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã đăng ký xây dựng 146 mô hình, điển hình trong năm 2023. Nhiều mô hình, điển hình trong số đó đã được biểu dương, khen thưởng ở các cấp.

THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, ĐOÀN VIÊN, HỘI VIÊN

Có thể khẳng định, học tập, làm theo và nêu gương là ba nội dung cốt lõi, trọng tâm trong thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị. Trong đó, việc thực hiện trách nhiệm “nêu gương” đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặc biệt quan tâm, chú trọng.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương và của tỉnh về nêu gương như Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XI về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường trách nhiệm nêu gương; Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Chấp hành Trung ương Đảng”; Quy định số 05-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII, Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; Quyết định 55-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” do Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức sáng ngày 30/9/2022.

Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” do Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức sáng ngày 30/9/2022.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 371-QĐ/TU về việc giao nhiệm vụ và đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đối với cấp tỉnh (Người đứng đầu các sở, ngành thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh) và đối với cấp huyện (Bí thư, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thành phố). Kết quả đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ là căn cứ để Ban Thường vụ xếp loại cá nhân hằng năm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong năm. Các tiêu chí về chính trị, tư tưởng; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc được thực hiện theo Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị. Qua thực hiện các quy định về nêu gương và quy định về giao nhiệm vụ, đánh giá cán bộ bằng sản phẩm đã nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, linh hoạt, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn. Đồng thời, góp phần giảm đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm kỷ luật, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng xảy ra. Tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên được nâng lên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phát huy rõ nét.

Có thể khẳng định, hai năm qua, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 01; chủ động, đổi mới và có sự sáng tạo trong cách thức triển khai; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc học tập và làm theo Bác, coi đây là nhiệm vụ và việc làm thường xuyên, liên tục. Bên cạnh việc triển khai nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bằng việc hằng năm giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đặc biệt quan tâm, chú trọng. Việc phát hiện, xây dựng các nhân tố mới, các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội được triển khai, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong toàn tỉnh.

Trong thời gian tới, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận 01, thực hiện chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người trong giai đoạn hiện nay, vì một Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững”, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Vĩnh Phúc thấm nhuần sâu sắc hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quan tâm chỉ đạo theo dõi, xây dựng các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác, nhất là những điển hình, mô hình người tốt, việc tốt, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, nêu gương, nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì tập thể, vì cộng đồng, vì nhân dân... Tập trung tuyên truyền nhân rộng và biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình, điển hình hiệu quả cao và những cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác. Lựa chọn các vấn đề trọng tâm, đột phá để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” và Nghị quyết số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu”.

Các mô hình và các cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Vĩnh Phúc là:

Mô hình “Trường học gắn kết với cộng đồng” của thầy hiệu trưởng Lê Huy Minh, trường THCS Hợp Lý, huyện Lập Thạch.

Đại tá Trần Đức Lộc - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - gương điển hình người chiến sĩ công an luôn tích cực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo công tác kỹ thuật hình sự phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công ty TNHH Trà hoa vàng Tam Đảo chú trọng bảo tồn, phát huy nguồn dược liệu quý hiếm của cây trà hoa vàng mang thương hiệu Tam Đảo.

Bác sĩ Cao Minh Trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Phó trưởng khoa Can thiệp tim mạch máu (Trung tâm tim mạch), phụ trách phòng Công nghệ thông tin giỏi chuyên môn, sáng tạo trong công việc, năng động trong công tác phong trào của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Nguyễn Thị Thiết, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 10, xã Yên Phương nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, dân vận khéo và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thôn.

Thầy giáo Đào Chí Mạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hội Hợp B, phường Hội Hợp là người lãnh đạo quản lý năng động, sáng tạo, tâm huyết với công tác giáo dục; ý chí quyết tâm xây dựng “Trường học hạnh phúc”...

Bảo Châu

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất