• Sử dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo

  Sử dụng công nghệ cao để nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo

  (TG) - Với 6 sản phẩm được chứng nhận OCOP hạng 3 sao và là mô hình chuỗi khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sữa bò đầu tiên trên địa bàn tỉnh, Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa Tam Đảo đang nỗ lực xây dựng nhãn hiệu tập thể sữa bò Tam Đảo, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng tầm giá trị sản phẩm sữa bò Tam Đảo.

 • Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  Vĩnh Phúc: Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

  (TG) - Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và và Kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, công tác xây dựng đội ngũ trí thức ở Vĩnh Phúc đã có những chuyển biến quan trọng. Vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức được nâng cao và không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc

  (TG) - Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế (gọi tắt là Nghị quyết số 20-NQ/TW) tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng.

 • Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững”

  Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững”

  (TG) - Sáng ngày 30/9/2022, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội thảo khoa học “Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững” nhằm thực hiện tốt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 24/11/2021. 

 • Khởi nghiệp từ trà hoa vàng

  Khởi nghiệp từ trà hoa vàng

  (TG) - Cây trà hoa vàng là một loại dược liệu quý, có nhiều giá trị về y học như khả năng kiềm chế sự sinh trưởng của khối u, giảm cholesterol trong máu, chữa xơ cứng động mạch, giúp điều hòa huyết áp, hạ đường huyết… 

 • Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

  Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

  (TG) - Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu đó nhằm khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

 • Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  Vĩnh Phúc: Tích cực nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  (TG) - Bám sát 12 định hướng phát triển, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá chiến lược được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương trình hành động số 10-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 6 nhóm nhiệm vụ; xây dựng Chương trình làm việc toàn khóa với 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 26 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa Nghị quyết và triển khai thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

 • Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  Đồng chí Lại Xuân Môn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

  (TG) - Chiều 10/8, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 03, Kết luận số 01 và Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

 • Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  Những kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng của Thành ủy Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

  (TG) - Sáng 10/8, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

 • Vĩnh Phúc: Tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

  Vĩnh Phúc: Tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm

  (TG) - Để phấn đấu đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra tại Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

 • Vĩnh Phúc: Triển lãm, trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

  Vĩnh Phúc: Triển lãm, trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ

  (TG) - Sáng 15/7, tại Nhà hát - Quảng trường tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm và trao giải thưởng tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022). Chương trình do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

 • Vĩnh Phúc: Thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo

  Vĩnh Phúc: Thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo

  (TG) - Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

 • Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”

  Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường xây dựng mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật”

  (TG) - Với quyết tâm không còn vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng, vì một nền nông nghiệp an toàn, bền vững, môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp, Hội Nông dân huyện Vĩnh Tường đã triển khai, nhân rộng mô hình “Cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật” (BVTV), bước đầu phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong bảo vệ môi trường.

 • Vĩnh Phúc: Nằm trong Top 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

  Vĩnh Phúc: Nằm trong Top 10 tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước

  (TG) – Trong 6 tháng đầu năm 2022, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc đã có những kết quả đáng tích cực.

 • Vĩnh Phúc giao ban công tác báo chí tháng 7/2022

  Vĩnh Phúc giao ban công tác báo chí tháng 7/2022

  (TG) - Sáng 8/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí thường kỳ tháng 7/2022. Đồng chí Ngô Duy Đông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất