Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn ở Quảng Trị.

Đã xem:1020

Video khác