Tin nổi bật
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TG) - Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân
Tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân

(TG)- Tổng Bí thư  Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII phải thực hiện đồng bộ với các nghị quyết khác của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, ổn định tình hình; tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016
Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

(TG)-Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Kết quả của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV đến đông đảo tầng lớp nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận của người dân trên cả nước.

Nghệ An: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an toàn thực phẩm
Nghệ An: 5 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW của Ban Bí thư về vấn đề an toàn thực phẩm

(TG) - Vấn đề an toàn thực phẩm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống xã hội, sức khỏe con người, tương lai giống nòi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Nhìn lại 05 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 sẽ diễn ra từ 15 - 16/12
Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 sẽ diễn ra từ 15 - 16/12

(TG) -  Từ ngày 15 đến 16/12/2016, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, sẽ diễn ra Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam học lần thứ 5, với chủ đề  “Phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi toàn cầu”.

Tiếp tục đổi mới rõ nét nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới
Tiếp tục đổi mới rõ nét nội dung, phương thức công tác tuyên giáo trong tình hình mới

(TG) - Hoạt động tuyên giáo các tỉnh ủy khu vực các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía Bắc và một số tỉnh Bắc Trung bộ đã bám sát chỉ đạo của  Trung ương và Tỉnh ủy, chủ động, tích cực tập trung tuyên truyền, triển khai các nhiệm vụ theo nội dung đã được nêu tại Hội nghị giao ban cụm 6 tháng đầu năm 2016.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

(TG)- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hộp thư cộng tác viên
Hộp thư cộng tác viên

(TG)- Trong tuần qua, Tạp chí Tuyên giáo đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi đăng số tất niên năm 2016 và số Xuân Đinh Dậu 2017. Đa số các bài viết phản ánh không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khẩn trương, sôi nổi hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2016 và những kỷ niệm, hồi ức về không gian xưa khi Tết đến, Xuân về…

Banner Thi tìm hiểu Đại hội XII

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(TG) - Ngày 9/12, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là lần đầu tiên Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập Nghị quyết. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Đắk Lắk: triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017

Đắk Lắk: triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017

(TG)- Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2017, Đắk Lắk tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa giáo; bám sát chương trình, kết hoạch của cấp ủy cùng cấp để triển khai công tác một cách hiệu quả; tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các ngành trong khối khao giáo.

Việt Nam-Cuba: biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí anh em

Việt Nam-Cuba: biểu tượng cao đẹp của tình đồng chí anh em

(TG) - Mối quan hệ đoàn kết anh em trước sau như một, hợp tác toàn diện và tin cậy lẫn nhau giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam-Cuba vốn được các vị lãnh tụ xây dựng và thử thách trong khói lửa đấu tranh cách mạng, tiếp tục được khẳng định, gìn giữ trong thời đại ngày nay. Mối quan hệ là tài sản vô cùng quý báu cho nhân dân hai nước trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  • Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

    Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân

    (TG)- Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khoá XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, cụ thể hóa thành Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của Quân đội trong tình hình mới, bước đầu đạt được kết quả quan trọng, góp phần làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; chất lượng, hiệu quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện được nâng lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

  • Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

    Đồng Tháp: gắn việc học và làm theo Bác với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

    (TG)-Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan đề nghị việc học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phải được xem là nhiệm vụ thường xuyên, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành để thực hiện đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng bộ, đảng viên, tạo động lực lan tỏa rộng rãi trong xã hội và được nhân dân tin tưởng, đồng lòng hăng hái thực hiện.

Bắc Ninh: Làm tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

Bắc Ninh: Làm tốt công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng

(TG)-Làm tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở Bắc Ninh đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền sâu rộng, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bắc Giang: Tiềm năng và triển vọng

Biển và Hải đảo Việt Nam

Việt Nam ghi nhận lập trường tích cực của Canada về vấn đề Biển Đông

Việt Nam ghi nhận lập trường tích cực của Canada về vấn đề Biển Đông

Từ ngày 4-7/12, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã thăm và làm việc tại Canada.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế

Thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là cần thiết và phù hợp với công ước quốc tế

Tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIV đã chính thức thông qua dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (TNTG). Mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của việc làm ấy được thể hiện rất rõ ràng. Thế nhưng ngay sau đó, trên một vài trang mạng ở nước ngoài đã xuất hiện những luận điệu sai trái hòng xuyên tạc việc làm ấy của Quốc hội Việt Nam.

Không còn ai sống sót trong tai nạn máy bay thảm khốc ở Pakistan

Không còn ai sống sót trong tai nạn máy bay thảm khốc ở Pakistan

Các quan chức Pakistan cho biết tất cả 48 người trên chiếc máy bay của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) gặp nạn ngày 7/12 ở vùng núi phía Bắc nước này đều đã thiệt mạng.

Hộp thư cộng tác viên

Hộp thư cộng tác viên

(TG)- Trong tuần qua, Tạp chí Tuyên giáo đã nhận được nhiều tin, bài, ảnh của các cộng tác viên gửi đăng số tất niên năm 2016 và số Xuân Đinh Dậu 2017. Đa số các bài viết phản ánh không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khẩn trương, sôi nổi hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2016 và những kỷ niệm, hồi ức về không gian xưa khi Tết đến, Xuân về…

Tin mới

Banner Dân số và Phát triển Y tế cộng đồng UBND Cẩm Phả Y tế Hà Nội Bộ tư lệnh thủ đô Viettel 1
Kiên Giang CSGT Quang Binh

Cùng suy ngẫm

Tránh gây phiền hà cho dân

Tránh gây phiền hà cho dân

Vừa qua, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chính thức ra văn bản “tuýt còi” Thông tư 58/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sau hơn một năm triển khai thực hiện. Điều 57 của Thông tư quy định: Lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe (GPLX) ô-tô, giấy phép lái xe hạng A4 bằng vật liệu PET là trước ngày 31-12-2016. Sau sáu tháng theo lộ trình chuyển đổi, người có giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe.