Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

Quan điểm của Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân và công tác xây dựng Đảng hiện nay

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường xây dựng Đảng ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ, việc nhận thức và thực hiện tư tưởng của Người về chống chủ nghĩa cá nhân có ý nghĩa...

Đẩy lùi thói xu nịnh - ngăn chặn mối nguy hại khôn lường

Đẩy lùi thói xu nịnh - ngăn chặn mối nguy hại khôn lường

Có một thực tế rằng thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, chúng ta đang quyết liệt kiếm tìm, nhận diện, bước đầu chữa trị thành công nhiều căn bệnh tiêu cực trầm kha trong chính đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhất là tệ...

Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

Quảng Ninh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến thành tỉnh dịch vụ - công nghiệp vào năm 2020

(TG) - Trước thời kỳ đổi mới, Quảng Ninh là tỉnh nghèo, chủ yếu dựa vào trợ cấp của Trung ương. Với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, hiện nay Quảng Ninh đã tạo nên những cú bứt phá ngoạn mục, trở thành một trong những địa phương phát triển nhanh của khu vực phía Bắc, là trọng điểm...

EVNSPC vượt nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2019

EVNSPC vượt nhiều chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2019

(TG)- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặt biệt là cấp điện cho các khu vực...

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân

Khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân

Một trong những điểm mới về mục tiêu giáo dục được đưa vào Luật Giáo dục sửa đổi vừa qua là “phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân”.

Liên kết website

Xem nhiều nhất