Quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin với nghĩa vụ công dân
Pháp luật Việt Nam đã tương thích với luật quốc tế về quyền con người; tôn trọng và bảo đảm quyền con người nói chung, quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin nói riêng. Quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin không chỉ thống nhất, mà còn là điều kiện, tiền đề cho nhau. Công dân muốn được hưởng đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, báo chí, tiếp cận thông tin thì phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ chế độ xã hội, Nhà nước, các quyền và lợi ích của người khác.

THEO GƯƠNG BÁC

Bến Tre: Người đứng đầu công khai bản đăng ký trên các phương tiện thông tin đại chúng
(TG) - Với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”; “học đi đôi với làm theo”, trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre đã tập trung chỉ đạo thực hiện sâu, rộng trong cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân với những cách làm hay, mô hình tốt.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng

Không để những chủ trương, chính sách lớn, những vấn đề nhạy cảm bị lợi dụng
Vừa qua, tại một số địa phương xảy ra việc người dân bị kích động tụ tập, tuần hành, đập phá tài sản, tấn công người thi hành công vụ, đặc biệt ở tỉnh Bình Thuận đã tạo nên các điểm nóng phức tạp, ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây lo lắng, bức xúc trong dư luận.

Nghiên cứu

Suy nghĩ về định hướng xây dựng và phát triển con người Việt Nam
(TG) -Trong các huấn thị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người, Bác Hồ chỉ ra rằng không phải cái gì cũ cũng bỏ, không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu thì phải sửa lại cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm. Phép biện chứng giữa truyền thống và hiện đại là ở đó.

Diễn đàn

Luật An ninh mạng không ảnh hưởng quyền tự do ngôn luận
Trung tướng Hoàng Phước Thuận, Cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) khẳng định rằng Luật An ninh mạng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới quyền tự do ngôn luận của người dân.

Văn hóa

Xu hướng phát triển của báo chí trong kỷ nguyên kỹ thuật số
Những thành tựu của cách mạng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ phát thanh, truyền hình và đặc biệt là Internet đã tạo ra sự bùng nổ thông tin trên phạm vi toàn cầu
Hai miền Triều Tiên thảo luận việc thành lập đội tuyển chung Hội chợ sách tháng Sáu giới thiệu nhiều tựa sách về giáo dục trẻ nhỏ Mexico giành chiến thắng lịch sử, Brazil bị cầm hòa “Lâu đài” văn hóa tự nhiên