Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo các cấp

Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo các cấp

(TG)- Năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1, 6 và 8 đã tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo: chủ động tham mưu Quận ủy trong lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ quận, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về công tác xây dựng và chỉnh...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất