Sóc Trăng: Những vấn đề cần tháo gỡ sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW

Sóc Trăng: Những vấn đề cần tháo gỡ sau 10 năm thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW

(TG)- Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 3/9/2008 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện của Sóc Trăng đã có nhiều nỗ lực, khắc phục khó khăn, tập trung đổi mới trong hoạt động giảng dạy và học tập, đạt được những kết quả tích cực.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiêu điểm

Liên kết website

Mới nhất