Việt Nam tăng cường hợp tác phòng chống tham nhũng

Tại Hội nghị lần thứ 3 các quan chức cao cấp APEC 2017, Việt Nam nhấn mạnh luôn hướng tới việc tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng.

Đã xem: 766
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10