Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận

Nghị quyết giữ vai trò đặc biệt quan trọng về công tác lý luận, chứa đựng những định hướng lớn... Sáng 11/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu. Ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đã xem:2996

Video khác