• Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

  Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

  Chủ quyền quốc gia trên không gian mạng là vấn đề được nhiều quốc gia trên thế giới hết sức quan tâm, nhất là thời gian gần đây. Một số quốc gia xác định đây là nội dung quan trọng trong hoạch định chính sách, chiến lược phát triển đất nước. Tại Việt Nam, vấn đề chủ quyền quốc gia trên không gian mạng tuy còn khá mới mẻ nhưng được Đảng, Nhà nước hết sức coi trọng, với mục tiêu đề ra là bảo đảm tốt nhất an ninh con người, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia.

 • Nhận diện, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn chương hiện nay

  Nhận diện, phê phán những biểu hiện lệch lạc trong sáng tạo văn chương hiện nay

  Nền văn học nước nhà trong hơn 35 năm đổi mới chứng kiến sự cách tân mạnh mẽ từ góc độ nội dung lẫn thi pháp biểu hiện và tư tưởng nghệ thuật. Tuy vậy, mỗi sự phát triển luôn bao hàm mặt trái của nó. Dưới quan điểm biện chứng, mỗi giai đoạn văn học đều có những giới hạn tất yếu cần thẳng thắn chỉ ra nhằm khắc phục, từ đó hạn chế tối đa những tác hại có thể gây ra cho bạn đọc nói riêng và đời sống văn hóa tinh thần xã hội nói chung.

 • Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu”

  Thực chất học thuyết phản kháng phi bạo lực - cơ sở lý luận của “cách mạng màu”

  Kể từ sau Chiến tranh Lạnh, thế giới chứng kiến sự bùng nổ làn sóng chính trị chưa từng có được gọi bằng những cái tên khác nhau rất mỹ miều, như “cách mạng màu”, “mùa xuân Arab”, hay “biểu tình hòa bình” núp dưới các yêu sách “đòi dân sinh”, “xúc tiến dân chủ”, “cải cách”, “bảo vệ nhân quyền”, “chống tham nhũng”, “chống độc tài” hay là “chống gian lận trong bầu cử”...

 • Vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Vai trò, trách nhiệm của báo chí cách mạng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi trọng công tác tư tưởng, tuyên truyền, dân vận. Đây được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cách mạng. Sự thành công của công tác này có vai trò của báo chí.

 • Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Lắc thuyền tạo sóng là thao tác bình thường của những người làm nghề chài lưới. Theo đó, sau khi thả lưới, người ta bơi thuyền ra xa đón luồng cá, sử dụng hai chân giữ thăng bằng, nhún, lắc cho thuyền dập dềnh để tạo sóng, xua đàn cá bơi vào lưới. Trên không gian mạng hiện nay, các thế lực thù địch ra sức bám vào các sự kiện của đất nước ta để “lắc thuyền tạo sóng”, gây hoang mang tâm lý xã hội nhằm thực hiện mưu đồ đen tối...

 • Không thể phủ nhận tự do internet ở Việt Nam

  Không thể phủ nhận tự do internet ở Việt Nam

  Kể từ khi chính thức hòa mạng internet vào năm 1997, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn tôn trọng và bảo vệ quyền phát triển của mỗi người dân, quyền được tự do thông tin, tự do internet. Việt Nam chỉ nghiêm cấm những hành vi lợi dụng hệ thống kết nối toàn cầu này để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, đồng thời xác định trong kỷ nguyên số, tự do internet là một trong những tiền đề quan trọng để phát huy dân chủ và phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

 • Giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  Giảng viên các trường chính trị cấp tỉnh với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Đội ngũ giảng viên của các trường chính trị cấp tỉnh đã từng bước nâng cao nhận thức và có thái độ đúng đắn đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, từ đó có những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện nhiệm vụ này trong công tác chuyên môn nghiên cứu, giảng dạy và tuyên truyền, qua đó đội ngũ này đã đóng vai trò là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận ở các địa phương; tích cực tuyên truyền, lan tỏa nhiệm vụ chính trị quan trọng này cho học viên các hệ lớp.

 • Khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nay

  Khuyến nghị xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong bối cảnh hiện nay

  (TG) - Cùng với những thách thức của sự phát triển xã hội thông tin, yêu cầu cấp bách của việc bảo vệ nền tảng lý luận, tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các thế lực thù địch đòi hỏi cần phải nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn, tìm kiếm giải pháp và mô hình tối ưu hóa xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc ở nước ta hiện nay.

 • Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản hiện nay

  Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các cơ quan báo chí, xuất bản hiện nay

  (TG) - Không chỉ là công cụ chuyển tải thông tin, báo chí, xuất bản còn đóng vai trò to lớn trong việc cổ vũ người tốt, việc tốt, phê phán cái sai, cái xấu; là công cụ chính, góp phần quan trọng vào việc định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phê phán quan điểm sai trái, thù địch.

 • Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản

  Nhận diện, đấu tranh với những xu hướng tiêu cực trong xuất bản

  Thời gian qua, các đối tượng chống phá cực đoan, phản động, thiếu thiện chí đã coi xuất bản là một “mặt trận chiến lược” để tấn công bằng nhiều phương thức, thủ đoạn. Thực tế này đòi hỏi chúng ta vừa tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của xuất bản trong đời sống, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa, tư tưởng, đồng thời nhanh chóng nhận diện, có những phương thức đấu tranh hữu hiệu nhằm kịp thời ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn đen tối.

 • Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

  Một số giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng

  (TG) - Đã có rất nhiều bài viết, bài nói trên các diễn đàn ở Việt Nam chống những luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ở bài viết này, xin nêu lên bốn giải pháp chống những luận điệu xuyên tạc đó.

 • Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”

  Phê phán luận điệu xuyên tạc: “Cách mạng Tháng Mười là say mê bạo lực”

  Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đánh giá: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái đất.

 • Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Đừng để bị cuốn theo chiêu trò “lắc thuyền tạo sóng”

  Lắc thuyền tạo sóng là thao tác bình thường của những người làm nghề chài lưới. Theo đó, sau khi thả lưới, người ta bơi thuyền ra xa đón luồng cá, sử dụng hai chân giữ thăng bằng, nhún, lắc cho thuyền dập dềnh để tạo sóng, xua đàn cá bơi vào lưới.

 • Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  Phát huy vai trò của sinh viên trong phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội

  (TG) - Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, hiện cả nước có khoảng gần 2 triệu sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng. Đây là lực lượng đông đảo, có trình độ, nhiệt huyết, thường xuyên tham gia mạng xã hội, nếu được phát huy đây sẽ là binh chủng xung kích trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh phản biện các luận điệu sai trái trên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 • Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

  Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện truyền thông trong tình hình mới

  (TG) - Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng là vấn đề mang tính quy luật, là nhiệm vụ vừa cấp bách trước mắt, vừa thường xuyên, cơ bản, lâu dài trong giai đoạn cách mạng mới.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất