Vị trí của môn học lịch sử trong chương trình phổ thông tổng thể

Vị trí của lịch sử trong chương trình phổ thông tổng thể đang làm vấn đề được dư luận quan tâm trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo và đại diện Hội Khoa học lịch sử Việt Nam để bàn về vấn đề này.

Đã xem:3324

Video khác