Báo chí 2017- Một năm nhìn lại

Báo chí tuyên truyền đậm nét các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội,Chính phủ, thông tin phản ánh toàn diện, kịp thời các sự kiện sinh hoạt chính trị quan trọng,các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước

Đã xem:9480

Video khác