Bảo hiểm y tế song hành cùng an sinh đất nước

Nguồn; Phóng sự kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam - 01/7/2019 do Trung tâm Truyền thông, BHXH Việt Nam phối hợp sản xuất.

Đã xem:15640

Video khác