Bước chuyển mới trong chống tham nhũng

Các giải pháp được thực hiện với những bước đi bài bản, kiên trì, thường xuyên, liên tục, việc phòng chống tham nhũng đã và đang có sức lan tỏa rộng rãi trong toàn xã hội.

Đã xem:1959

Video khác