Chính phủ chuẩn bị trình Quốc hội phê chuẩn TPP

Chính phủ sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV

Đã xem:1670

Video khác