Chính phủ sẽ giữ mức bội chi trong giới hạn Quốc hội đã thông qua

Chính phủ sẽ giữ bội chi ở mức trong giới hạn Quốc hội đã duyệt là 3,5% GDP và dưới 178 nghìn tỷ đồng.

Đã xem:2881

Video khác