Chủ tịch nước:Khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước và Chính phủ khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Campuchia.

Đã xem:1689

Video khác