Chủ tịch nước thăm và tặng quà thương bệnh binh tại tỉnh Hà Nam

Đã xem:1621

Video khác