Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát động Tết trồng cây

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, toàn thể đồng bào hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng.

Đã xem:1496

Video khác