Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 4-2, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết cán bộ, công nhân lao động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khẳng định: Năm 2015, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò đầu tàu, vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra. Doanh thu của Tập đoàn đạt 560 nghìn tỷ đồng. Năm 2016, Tập đoàn quyết tâm triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng ngay từ năm đầu tiên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Đã xem:1445

Video khác