Cơ cấu Ban chấp hành Trung ương khóa XII

Ban Chấp hành (BCH) Trung ương khóa XII sẽ họp hội nghị đầu tiên bầu ra ban lãnh đạo gồm Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đã xem:1439

Video khác