Đẩy mạnh phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp

Thủ tướng nhấn mạnh: Hiến pháp đã khẳng định mọi người đều có quyền có nhà ở và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đã yêu cầu phải có chính sách phát triển nhà ở xã hội.

Đã xem:1847

Video khác