Đề án thành lập Ủy ban quản lý vốn, tài sản Nhà nước

Tại Văn phòng Chính phủ, sáng 7/12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có buổi báo cáo về Đề án thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu.

Đã xem:1837

Video khác