Giải quyết bồi thường phải công khai, minh bạch

Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch là những yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi thảo luận về dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi).

Đã xem:1647

Video khác