HĐBA LHQ thảo luận về “Tôn trọng nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc”

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có phiên thảo luận mở về “Tôn trọng các nguyên tắc và mục đích của Hiến chương Liên Hợp Quốc”.

Đã xem:1416

Video khác