Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân 4 tỉnh miền Trung

Được biết Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề xuất với Chính phủ 4 nhóm giải pháp hỗ trợ ngư dân và đang bắt đầu thực hiện. Tuy nhiên còn đó những băn khoăn về sự “tương thích” với Chiến lược biển và tính khả thi.

Đã xem:1706

Video khác