Hỗ trợ hiệu quả cho người dân 4 tỉnh bị thiên tai

Thủ tướng nhấn mạnh, quan trọng nhất là việc hỗ trợ phải đúng mục đích, kịp thời và hiệu quả cho người dân.

Đã xem:1910

Video khác