Hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội phải gắn với thực tế

Ngày 28.3, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ Khóa XIII của QH, các cơ quan của QH nhiệm kỳ Khóa XIII (2011-2016); Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Tổng kiểm toán Nhà nước. Các ý kiến nêu ra trong phiên thảo luận rất phong phú, thẳng thắn, tâm huyết với nhiều nội dung quan trọng.

Đã xem:1424

Video khác