Hội nghị Cấp cao Hợp tác Mê Kông - Lan Thương lần thứ nhất

Với chủ đề “Cùng chung dòng sông, cùng chung tương lai“, Hội nghị khẳng định cam kết của 6 nước đối với hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại tiểu vùng Mê Kông.

Đã xem:1324

Video khác