Họp Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh không chỉ được cộng đồng quốc tế quan tâm đặc biệt, biến đổi khí hậu cũng là vấn đề lớn được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Đã xem:1480

Video khác