Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Sáng 4/10, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đã xem:2066

Video khác