Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII

Sáng nay (21-3), kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tại kỳ họp cuối cùng này, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội cũng như công tác nhân sự để triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đã xem:1993

Video khác