Khai mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14

Ngày 22.5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Trong 22 ngày rưỡi làm việc, Quốc hội sẽ thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Đã xem:4349

Video khác