Khu công nghệ cao TP.HCM cần trở thành thung lũng silicon

Khu công nghệ cao TP.HCM cần trở thành một thung lũng silicon và phấn đấu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh của khu vực.

Đã xem:2033

Video khác