Kiện toàn nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia và Hội đồng Quốc phòng

Sáng nay, 11-4, sau khi Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với các thành viên hội đồng bầu cử quốc gia và hội đồng quốc phòng – an ninh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đọc tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn các chức danh phó chủ tịch, ủy viên hội đồng bầu cử quốc gia và hội đồng quốc phòng – an ninh. - See more at: http://www.sggp.org.vn/chinhtri/2016/4/417662/#sthash.L6rEu2EH.dpuf

Đã xem:1273

Video khác