Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng

Để tiếp tục giữ được mục tiêu tăng trưởng từ 6,3 - 6,5% trong năm 2018, có nhiều vấn đề đặt ra với Quốc hội tại kỳ họp lần này.

Đã xem:1655

Video khác