Nhiều đại biểu đánh giá cao văn kiện trình Đại hội XII của Đảng

Nhiều đại biểu đã đánh giá cao và bày tỏ sự đồng thuận với các vấn đề được đề cập trong các văn kiện Đại hội.

Đã xem:1422

Video khác