Phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

Ngày 13/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định về việc phân công công tác của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Đã xem:1914

Video khác